Opstart og afdækning

Afklarende samtale
Hvis I står overfor et supervisorvalg eller -skift, vil jeg foreslå en afklarende samtale, hvor vi sammen kan finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe jer. Under samtalen vil jeg gerne høre lidt om jeres barn og familie, om jeres udfordringer og håb, og om jeres forventninger til et forestående hjemmetræningsforløb. Vi taler om, hvilken retning, der umiddelbart kan give mening for jer, og hvad jeg evt. kan byde ind med.

En afklarende samtale er selvfølgelig helt uforpligtende, og varer typisk 1 ½-2 timer.

Afdækning
En af de største fejl, vi kan begå, er at prøve at forme adfærd og læring uden at lytte til, hvad de nuværende mønstre fortæller os. Derfor indleder jeg hjemmetræningsforløbet med en afdækning af, hvordan barnet stimuleres og responderer på tværs af situationer, relationer og kontekster. Ved at betragte hvor, hvornår og hvordan barnets ressourcer og udfordringer kommer til udtryk i dagligdagen, får jeg en ide om, hvilke læringsbetingelser, der stemmer bedst overens med det enkelte barns forudsætninger og behov.

Suppleret med samtaler med forældre, nære fagpersoner og, om muligt, barnet selv, stiller jeg nogle kvalificerede hypoteser om, hvordan vi kan lette barnets adgang til fællesskab og læring.

Jeg er særligt optaget af, hvornår tingene går allerbedst, og dermed hvilke parametre, vi med fordel kan skrue på for at kvalificere udviklingsbetingelserne og højne barnets trivsel.

Afdækningen har det afgørende sigte at få indblik i, hvem barnet/den unge er

  • Hvordan er hans personlighed?
  • Hvad kan han lide? Hvad bryder han sig ikke om?
  • Hvad er vigtigt for ham, og hvordan kommer det til udtryk?
  • Hvornår har han det allerbedst?
  • Hvad gør ham glad, sur, forvirret, ked af det – hvad kan trøste og berolige?
  • Hvad kan han? Hvad vil han?
  • Hvad er let, hvad er svært?
  • Hvordan har han det med sig selv?
  • Hvordan forholder andre sig til ham?
  • Hvad kan gøre en positiv forskel for hans livskvalitet her og nu, og på lidt længere sigt?

På baggrund af de indsamlede informationer, og i samarbejde med forældrene, udarbejdes en overordnet retning for indsatsen, som alle i teamet kan stå inde for.

Observationer
Jeg har specialiseret mig i at indsamle og behandle den guldgrube af information, der ligger i at betragte børns samspil med miljøet. Ofte er det de helt små detaljer, som gør den store forskel. Derfor vægter jeg kvalificeret observation og interaktion med børnene højt.
Jeg observerer løbende i både skole/institution og hjem, herunder jeres træning og interaktion med barnet, og giver feedback undervejs eller efterfølgende. I visse situationer kan videooptagelser være et brugbart alternativ eller supplement.

Kontakt info

Lene Atkins
ABA-supervisor, specialpædagogisk konsulent, AKT- og inklusionsvejleder.

www.atkinsakt.dk
Tlf: 5191 4004
Mail: lene@atkinsakt.dk
8464 Galten
CVR : 41437324

Skriv til mig

Navigation

Om

Hos Atkins AKT kan du få hjælp til at forstå det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov, og håndtere disse i netop jeres hverdag. Jeg stiller en bred viden, højt specialiserede kompetencer og mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan gå på opdagelse i, hvad der skal til for at støtte netop dit barn bedst muligt.