Kompetencer

Min spidskompetence ligger indenfor tilrettelæggelse af individuelle udviklingsforløb for børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

 Jeg har mange års erfaring med:

 • Supervision af hjemmetræningsindsatser
 • Specialpædagogiske vejledningsforløb (stabilisering af trivsel, rammer og relationer)
 • Undervisning, sparring og vejledning til fagfolk: Lærere, pædagoger, AKT-personale
 • Specialpædagogiske afdækninger
 • Kollegial mentorsparring

Målgruppen er ofte børn og unge med autisme med tilstødende eller tilgrænsende udfordringer, herunder  

 • ADHD/ADD
 • Mental udviklingshæmning
 • Rett Syndrom
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Angst, stress og overbelastning
 • Sensoriske udfordringer
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Mistrivsel
 • Skolevægring
 • PDA (Pathological Demand Avoidance)

Jeg er velbevandret i alle aldersgrupper og livsfaser fra 2 til 18 år, både piger og drenge, med et bredt spektrum af funktionsniveauer og sociale omstændigheder.

Metodisk har jeg ekspertise i evidensbaseret adfærdsanalytisk forståelse og praksis, herunder:

 • Det adfærdsvidenskabelige fundament
 • Funktionel adfærdsanalyse
 • ABA-faglige læringsprincipper og metodisk afsæt
 • ABLLS og AFLLS (redskaber til detaljeret funktionsafdækning)
 • BACB’s etiske retningslinjer
 • ABA’s udvikling i dansk kontekst siden 2000
 • Trinvis læring
 • 7 Steps
 • Verbal Behavior
 • PECS

Dertil har jeg et indgående kendskab til:

 • Cognitive Behavioral Therapy
 • Konflikthåndtering
 • Udviklingspsykologi
 • Angstbehandling
 • Kognitive læringsprocesser
 • TEACCH
 • Psykologiske processer hos forældre
 • Diagnosekriterier

Kontakt info

Lene Atkins
ABA-supervisor, specialpædagogisk konsulent, AKT- og inklusionsvejleder.

www.atkinsakt.dk
Tlf: 5191 4004
Mail: lene@atkinsakt.dk
8464 Galten
CVR : 41437324

Skriv til mig

Navigation

Om

Hos Atkins AKT kan du få hjælp til at forstå det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov, og håndtere disse i netop jeres hverdag. Jeg stiller en bred viden, højt specialiserede kompetencer og mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan gå på opdagelse i, hvad der skal til for at støtte netop dit barn bedst muligt.