CV

Uddannelse

  • 2015 – AKT- og inklusionsvejleder v/Seminarer.dk
  • 2006 – Praktisk og teoretisk eksamen i Anvendt Adfærdsanalyse v./NOVA, Norge, på baggrund af 4 års superviseret ABA-praksis
  • 2000 – Specialpædagog fra Jydsk Pædagog-seminarium

Kurser
Under min 12 år lange ansættelse i Region Midtjylland, har jeg været på mange kurser og undervisningsdage, både internt og eksternt.

  • Indenfor de seneste år har jeg haft særligt fokus på angst, stress, alvorlig mistrivsel og skolevægring, ved hhv. Molis, cand.pæd.psych og PhD. Rasmus Alenkær, og cand.pæd.psych. Mads Thomsen
  • PDA (Pathological Demand Avoidance) har ligeledes været meget oppe i tiden, og jeg har været heldig at være med til en undervisningsdag med Kirsten Callesen
  • Tidligere har jeg været på to undervisningsdage med med James W. Partington om Verbal Behavior og indføring i ABLLS og AFLLS (omfattende redskaber til afdækning af børns funktionsniveau på en række områder)
  • Jeg har været på den årlige internationale ABA-konference , ABAI, USA i alt 5 gange á 5 dages varighed.
  • Her har jeg deltaget i kurser, oplæg og workshops indenfor områder som forskning og diagnostik, etik, sprog og kommunikation, sociale færdigheder og leg, inklusion, forældretræning, kognitive læringsprocesser, evidensbaseret supervisionspraksis, traumer og stress mm. Jeg vil særligt fremhæve kurser i hhv. 7 Steps med Robert Schramm og PECS med Andrew Bondy
  • Derudover kan nævnes diverse kurser i CBT (cognitive behavioral therapy), komorbiditet, angst og neuropsykologi.

Ansættelser

2008-2020

Specialpædagogisk konsulent, ABA-supervisor og AKT- og inklusionsvejleder
Center for Anvendt Adfærdsanalyse i Region Midt, hhv. BUC, BUR og IKH.

2000-2008

Specialbørnehaven Nygårdsvej
Afdeling for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme og ADHD

Sølystskolen
ABA-faglig støtte for dreng med ASF, 0.-2.klasse

Skovbo, døgninstitution for børn med funktionsnedsættelser
Afdeling for ASF

Fritvalgsordning/Børnehaven Thorshavnsgade
ABA-pædagog for dreng med infantil autisme.

Kontakt info

Lene Atkins
ABA-supervisor, specialpædagogisk konsulent, AKT- og inklusionsvejleder.

www.atkinsakt.dk
Tlf: 5191 4004
Mail: lene@atkinsakt.dk
8464 Galten
CVR : 41437324

Skriv til mig

Navigation

Om

Hos Atkins AKT kan du få hjælp til at forstå det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov, og håndtere disse i netop jeres hverdag. Jeg stiller en bred viden, højt specialiserede kompetencer og mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan gå på opdagelse i, hvad der skal til for at støtte netop dit barn bedst muligt.